Home  >>  Faculty  >>  Faculty  >>  Dept.of Economics

Dept.of Economics

Dept.of Economics

Director:MA Chunwen

Deputy Director:YIN Luanyu

Secretary:LIU Ruoxin

Dept.of EconomicsProfessor

Ji Yushan

Wu Yuhui

Ma Chunwen

Xie Di

Wei Yihua

Li Zheng

Zhao Xinyu

Yao Yuchun

Song Donglin

Zhang Jiaxin

Zhao Fang


Associate

Professor


Zhang Jiye

Wang Lianzhong

Zhang Hongping

Sha Yucui

Cai Zhuang

Huang Jinfeng

Wei Xiaobin

Liu Jiali

Wang Ting

Fan Xin

Sun Zhe


Lecture


Chen Lifeng

Liu Ruoxin

Wang Shuofeng

Gao Wenbo