Home  >>  Contact Us

Contact Us

Contact Us:

Tel: +86-0431-85166158(Chinese&fax),

+86-0431-85166007(English, contact Johnny)

Email: Jingji@jlu.edu.cn(English)

Address: No.2699 Qianjin Street, Changchun City, 

Jilin Province, China, 130012