Home  >>  Faculty  >>  Faculty  >>  Dept.of Finance

Dept.of Finance

Dept.of Finance

Director: WANG Qian

Deputy Director: ZHANG Yuxin

Secretary: ZHANG YuXI

Dept.of Finance

Professor

Du Jie

Sun Shaoyan

Wang Qian

Li Yu

Zhou Baicheng

Zhang Yuxin

Yu Zhen Du Li
Ge Guolian Gu Hongmei Feng Yongqi Hua qiuling

Associate

Professor


Tian Lijie

Ding Zhaoyong

Yu Naishu Shi Linsong
Guan Lijie Fu Ning Wang Hao

Lecture

Li Lianhui

Zhou Bo