HOME | CONTACTUS | 中文版
Dept.of Economics
Dept.of Economics

Director:MA Chunwen
Deputy Director:YIN Luanyu
Secretary:LIU Ruoxin

Dept.of Economics
Professor Ji Yushan Wu Yuhui Ma Chunwen Xie Di
Wei Yihua Li Zheng Zhao Xinyu Yao Yuchun
Associate

Professor

Zhang Jiye Wang Lianzhong Zhang Hongping Sha Yucui
Cai Zhuang Huang Jinfeng Wei Xiaobin Zhang Jiaxin
Lecture Chen Lifeng Liu Ruoxin Wang Shuofeng Gao Wenbo
Assistant

Professor

Zou Jijun

Translator | sitemap | Copyright © All Right Reserved Economics School of Jilin University